Skip links

SEÇ-G Politikası

YENEN SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE GÜVENLİK (SEÇ-G) POLİTİKASI

Yenen SEÇ Politikasının amacı, misyonumuzu yerine getirirken insanları ve çevreyi korumak ve geliştirmektir. Yöneticilerimiz SEÇ politikasını en önemli yönetim aracı olarak kabul eder. Ayrıca çalışanlarımız, bu politikanın öngördüğü prosedürleri ve talimatları öğrenir ve çalışmalarında uygular. SEÇ politikamızın anahatları aşağıdaki gibi özetlenebilir;

1. Kazaların önlenmesi için proaktif önlemlerin alınması,
2. Kaza olması halinde ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların en aza indirilmesi için reaktif önlemlerin hazırlanması,
3. Kazaların kaydedilmesi ve bunlardan anlamlı ve yararlı sonuçlar çıkarılması, bu sonuçların çalışanlarla paylaşılması,
4. SEÇ iç denetimlerinin düzenli olarak uygulaması,
5. SEÇ sorumlularının yetki, görev ve sorumluluklarının tanımlanması,
6. SEÇ kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek için SEÇ eğitiminin planlanması ve uygulaması, eğitimin yeterliliğinin sağlanması,
7. Müşterilerimizin SEÇ politika ve hedeflerinin iyi anlaşılması ve gereklerinin yapılması,
8. Faaliyetlerimizin sonucunda oluşan atıkların kontrol edilmesi ve çevresel etkilenmenin en aza indirilmesi,
9. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre yasal mevzuatı ve müşteri şartlarına uygun olarak tüm önlemlerin alınması,
10. Geliştireceğimiz yeni iş alanlarının ve projelerin çevreyi koruyucu ve geliştirici nitelikte olması,
11. Çalışma ortamlarımızın iş sağlığı şartlarına uygun hale getirilmesi, bakımı ve geliştirilmesi.
12. Tüm çalışanlar olarak yukarıda belirtilen SEÇ politikamıza uygun davranacağımızı taahhüt ederiz.

@Yenen Mühendislik, 24.01.2024