Skip links

Kalite Politikası

YENEN MÜHENDİSLİK, akaryakıt sanayi sektörüne yönelik müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda, sözleşme ve standartlara uygun üretim yaparak, hatta beklentilerin de ötesinde öncü ve örnek bir şirket olarak müşteri memnuniyetini sürekli sağlamayı amaçlar.

Kalite Politikamız aşağıda belirtildiği gibidir:

– Kalite yönetim sisteminin etkinliğini, süreçlerimizin verimliliğine dayali olarak sürekli iyileştirilmek,

– Ulusal ve Uluslararası Standart gerekleri ve müşteri beklentilerinin karşılanmasının ötesinde, teknolojik gelişmeleri uygulayarak Uluslararası rekabet gücümüzü artırmak,

– Tüm çalışanların katılımını ve kalite politikamızı esas alarak, şirket ve birim hedeflerine ulaşmak.

– Kalite Yönetim Sistemini, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek; insana, çevreye ve doğaya saygılı örnek bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürmek,

– Tüm çalışanların eğitim ihtiyacını karşılamak, yaratıcı ve uygulanabilir fikirlerini almak,

– Toplanan ve elde edilen verilere dayalı olarak; kalite yönetim sisteminin uygunluğunu yıllık değerlendirmek ve sürekliliğini sağlamak kalite politikamızı oluşturur.

@Yenen Mühendislik, 24.01.2024